Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Účetní závěrka

Organizace vedoucí podvojné účetnictví mají povinnost jednou ročně sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztrát, a poskytnout uživatelům účetnictví informace o majetku, zdrojích jeho krytí, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Firma Účto Voršilka Praha tuto zákonnou povinnost splní za Vás.

Účetní závěrka pro podnikatele

Účetní závěrka může být vyplněna v plném rozsahu, pokud se vyplňuje pro akciovou společnost, nebo ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit všechny účetní jednotky, které nejsou povinny mít ji ověřenou auditorem.

Účetní závěrka se skládá z několika částí:

 • Rozvaha (bilance),
 • Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
 • Příloha účetní závěrky (doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát).
 • Přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu (pouze pro vybrané účetní jednotky).

Účetní závěrka se obvykle přikládá k daňovému přiznání a je zasílána do registru obchodního rejstříku.

Zpracování účetní závěrky a outsourcing finančního účetnictví

Zpracování účetní závěrky je nezbytnou vedlejší činností, kterou je povinna pravidelně příslušná firma splnit. U malých firem to obvykle přináší personální problémy (časové zatížení a vzdělávání účetních), i potíže s vybavením (nutný hardware a software).

Svěřením zpracování účetní závěrky a finančního účetnictví naší účetní firmě Účto Voršilka Praha ušetříte čas a výdaje.

Zpracování účetní závěrky je naše účetní firma Účto Voršilka Praha schopna poskytovat nejen ve své kanceláři, ale i ve Vašich prostorách.

Outsourcing účetnictví od Účto Voršilka Praha přináší řadu výhod

 • odborný dohled nad vašimi účetními,
 • okamžitá pomoc na místě při řešení účetních problémů,
 • nepřetržitý přístup k Vašim účetním datům a dokladům,
 • ušetříte za pořizování hardwaru/softwaru a vzdělávání účetních,
 • sestavení roční účetní závěrky podle zavedených principů a platných zákonů,
 • kvalifikované zastoupení při kontrolách státní správy a zastupitelnost vaší účetní,
 • naše účetní firma Účto Voršilka Praha přebírá veškerá rizika za vedení účetnictví.

Spolehněte se na účetní firmu Účto Voršilka Praha, máme neustálý přehled o nejnovějších předpisech, zákonech, na změny v legislativě dokážeme okamžitě reagovat. Při sestavování roční účetní závěrky vám nabídneme daňovou optimalizaci!

Účto Voršilka Praha – o zpracování účetní závěrky a finančním účetnictví víme vše, za správnost Vašeho účetnictví ručíme!

Podívejte se na další poskytované účetní služby a oslovte nás, rádi se staneme i Vaším spolehlivým partnerem!