Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Moje stanovisko ke kontrolnímu hlášení


Datum: 2. ledna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Od roku 2016 mají plátci DPH povinnost podávat nejen přiznání k DPH, ale také kontrolní hlášení. V tomto článku se nebudu zabývat teorií, ale spíše se nad touto velmi nepříjemnou povinností a komplikací trochu zamyslím.


Kontrolní hlášení je naprosto zbytečná práce navíc, ale musím uznat, že samo o sobě by podnikatelům zase tak moc život komplikovat nemělo. K tomuto názoru mám dva důvody.

   Zaprvé je velmi automatizované. Dobrý podnikový informační systém vygeneruje tento výkaz na základě zpracování podkladů k DPH. Pokud se podnikatel přitom dopustí nepropustné chyby, systém by jej na to měl upozornit.

   Zadruhé na rozdíl od elektronické evidence tržeb lze tuto povinnost snadno delegovat například na externí účetní, takže podnikatel se může i nadále věnovat generování příjmů.

   Velmi se mi ale nelíbí krutý a nelidský systém sankcí. Bohatě by stačila již dávno daňovým řádem umožňovaná možnost pokuty do 50 nebo klidně i 500 tisíc korun za zvlášť závažné porušení povinnosti. Například za to, že podnikatel vůbec s veřejnou správou nekomunikuje.

   Oficiální pokuty související s kontrolním hlášením se však udělují automaticky a lze je snížit nebo zcela prominout pouze z opravdu vážných důvodů. Navíc žádost o prominutí podléhá správnímu poplatku 1.000,- Kč, takže podnikatel stejně musí něco zaplatit. A pokuty jsou natolik vysoké, že zejména pro malé firmy mohou být i likvidační.

   Také bych rád zmínil, že je třeba reagovat na výzvy v extrémně krátké lhůtě, aby podnikatel nedostal pokutu (5 pracovních dnů). Podnikatelé a jejich externí účetní tudíž pouze kvůli této povinnosti ztratili právo na delší dovolenou než 1 týden (samozřejmě pokud nepracují i na dovolené). Už jenom z tohoto důvodu si myslím, že toto pravidlo je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která dává každému právo na odpočinek.

   Mně osobně to zase tak moc nevadí, protože delší dovolenou než 1 týden jsem příliš nečerpal ani jako zaměstnanec a velmi dobře si odpočinu i na prodlouženém víkendu v Německu. Pokud je ale někdo zvyklý například na dva týdny u moře v létě a dva týdny lyžování v zimě, velice mu to zkomplikuje život.

   Podle článku http://ekonomika.idnes.cz/firmy-dostaly-kvuli-kontrolnimu-hlaseni-1776-pokut-za-77-mil-kc-prl-/ekonomika.aspx?c=A161227_110225_ekonomika_rts bylo uděleno v roce 2016 zhruba 2000 pokut. Tento článek mi ale připadá velmi tendenční. Navozuje dojem, že podnikatelé zvládají plnit tuto povinnost bez problémů a počet sankcí je velmi nízký.

   Není v něm ale zmíněno, že zpočátku se tyto pokuty neudělovaly prakticky vůbec, ačkoli podnikatelé měli s kontrolním hlášením problémy již tehdy, což mohu prokázat například článkem http://www.podnikatel.cz/clanky/kdyby-platily-pokuty-u-kontrolnich-hlaseni-tisice-podnikatelu-zaplati-30-000-kc/. Takže ve skutečnosti je počet pokut naopak velmi vysoký.

   V této souvislosti bych ještě zmínil, že finanční správa se sice zpočátku rozhodla pokuty neudělovat, ale připadalo by mi mnohem více korektní, kdyby se již od samého počátku stanovilo v samotném zákoně například to, že se v prvním roce účinnosti zákona pokuty udělovat nebudou. Podnikatelé by poté byly z nové povinnosti méně vynervovaní a měli by prostor si na tuto nepříjemnost zvyknout.

   S kontrolním hlášením hluboce nesouhlasím a doufám, že bude co nejdřív zrušeno nebo že se aspoň zruší výše zmíněné nesmyslné sankce. Stát by měl postihovat jednání, které je společensky škodlivé. Nikoli to, že někdo něco nestihne nebo na to zapomene.