Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Právní úprava financování volnočasových aktivit zaměstnanců v ČR a na Slovensku


Datum: 5. října 2019

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Pokud se zaměstnanec věnuje také určitým zálibám a ne pouze své práci, je to výhodné pro všechny zúčastněné. Proto vyspělé státy celkem ochotně tento přístup daňově podporují. Na již zmíněném semináři, kterého jsem se zúčastnil v červnu 2019 v Žilině, jsem se dozvěděl, že Slovensko je navzdory o něco nižšímu HDP na osobu v tomto směru poněkud napřed oproti ČR.


V ČR nejsou příspěvky na rekreaci zaměstnanců v žádném případě daňově uznatelným výdajem ani nákladem. Buď jde o výdaje/náklady nedaňové (které snižují zisk podnikatele, a tudíž i jeho právo na podíl na zisku), nebo se účtují jako snížení vlastního kapitálu (například se mohou financovat ze sociálního fondu tvořeného ze zisku po zdanění).

Zaměstnanec nezdaňuje tento nepeněžní příjem, pokud v daném zdaňovacím období není vyšší než 20.000,- Kč. Je samozřejmě důležité vědět, že zájezd nebo zajištění ubytování a dopravy musí zajistit a uhradit zaměstnavatel. Pokud si zaměstnanec nechá výdaje proplatit, jde o peněžní příjem, který musí být zdaněn stejně jako zvýšení mzdy nebo platu.

Pokud se zaměstnanec rekreuje jinak než cestováním, může mu zaměstnavatel za stejných podmínek zajistit například vstupenku na kulturní nebo sportovní akci nebo za něj uhradit výdaje na sport. Zde jsem položil v červnu 2019 lektorce PhDr. Dagmar Kučerové dotaz, zda se pro tyto účely považují za sport také šachy. Odpověděla kladně, takže pokud rádi hrajete šachy, úhrada startovného na turnaj bude pro Vás daňově výhodnější než zvýšení mzdy/platu.

Na Slovensku mají všichni zaměstnavatelé o více než 49 zaměstnancích zákonnou povinnost proplácet zaměstnancům, kteří u nich pracují déle než 24 měsíců, výdaje na dovolenou na Slovensku. Může jít o služby cestovního ruchu nebo vlastní ubytování. Zaměstnanec má právo na proplacení 55% výdajů, nejvýše však 275 Euro. OSVČ, která neuplatňuje jednotný výdajový paušál ve výši 60%, si podle stejných pravidel smí snížit daňový zisk.

Ačkoli nejsem levicový volič, musím uznat, že vláda se sociálním cítěním má něco do sebe.