Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Třinácté a čtrnácté platy na Slovensku


Datum: 8. července 2019

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Uvažuji o tom, že bych se svojí účetní firmou výhledově expandoval na Slovensko. Z tohoto důvodu jsem se dne 17.6.2019 zúčastnil semináře paní RNDr. Jany Motyčkové o slovenském mzdovém účetnictví v Žilině, kde jsme mimo jiné probírali právní úpravu „třináctých a čtrnáctých platů“ vyplácených v červnu a prosinci.


Tento obrat je spíše politické a mediální klišé, oficiální slovenský název je letní odměna a vánoční odměna. Účelem těchto benefitů je přispět zaměstnancům na letní dovolenou a rodinnou oslavu Vánoc, které se na katolickém Slovensku berou mnohem vážněji než v ateistické České republice.

Od roku 2018 mohou být tyto odměny osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a zdravotního pojištění. Pokud je letní odměna minimálně 500 Euro, je prvních 500 Euro osvobozených od výše uvedených daní, pracuje-li odměněný zaměstnanec u daného zaměstnavatele minimálně dva roky. Pro vánoční odměnu toto platí, jestliže je tato mimořádná odměna nejméně ve výši průměrného výdělku zaměstnance a byla mu vyplacena letní odměna.

Na mzdovém listu musí být uvedena odměna bez těchto mimořádných příjmů a jejich výše včetně osvobozené části. Letní i vánoční odměna se započítává do průměrného výdělku. Pokud tuto odměnu obdržel poplatník od více zaměstnavatelů, dodaní se mu daň z příjmů na základě ročního zúčtování příjmů nebo daňového přiznání. Zdravotní pojištění se vyměří na základě ročního zúčtování zdravotního pojištění.

Myslím si, že by vůbec neškodilo tyto daňové úlevy zavést i v České republice. Určitě by lo motivovalo zaměstnavatele lépe ocenit pracovité zaměstnance.