Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Letošní změny v daních z příjmů


Datum: 6. června 2019

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Letošní rok byl velmi bohatý na daňové změny. Jak už to tak v České republice bývá, zákonodárci nestihli schválit změny v oblasti DPH a daní z příjmů včas, takže začaly být účinné až od 1.4.2019.


Živnostníky určitě potěší, že opět mohou od roku 2019 uplatňovat výdaje procentem z příjmů z prvních dvou milionů korun obratu ročně, nikoli pouze z prvního milionu. V této souvislosti bych rád zmínil, že vláda to prezentuje jako bůhvíjakou pomoc živnostníkům, ale přitom pouze uvádí věci do původního stavu a napravuje, co jim v minulých letech způsobila.

Podle § 23 zákona o daních z příjmů se výsledek hospodaření nově neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty cenného papíru s výjimkou směnky a podílu osvobozeného od daně při převodu. Výsledek hospodaření se také podle stejného paragrafu upravuje o částku odpovídající změnám vlastního kapitálu, které souvisí s finančním nástrojem oceňovaným reálnou hodnotou. V roce 2018 se změnila pravidla pro účtování leasingů podle IFRS, ale to nemá žádný vliv na daň z příjmů.

Zaměstnáním malého rozsahu již není příjem mimo dohodu o provedení práce do 2500 Kč měsíčně, ale do 3000 Kč. Tento příjem nepodléhá sociálnímu pojištění.

Mění se formulář pro přiznání příjmů nad 100 tisíc Kč vyplácených nerezidentům. Již se tomu neříká hlášení, ale oznámení. Hlavní rozdíl je ten, že pro tento formulář neplatí stejná pravidla jako pro daňová tvrzení. Také toto oznámení se ale musí podávat elektronicky pod hrozbou finanční sankce ze strany státu.

Nejrozsáhlejší změnou je implementace směrnice ATAD do české daňové legislativy. To se týká spíše firem natolik velkých, že v nejbližší budoucnosti asi nevyužijí služeb naší účetní firmy. Přesto tyto změny zmíním v některém z příštích článků. Příště také napíšu o změnách v oblasti DPH.