Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Investice do nemovitostí podle principů IFRS


Datum: 24. června 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

V certifikační zkoušce z finančního účetnictví a výkaznictví, kterou jsem skládal minulý týden, se nově do osnov dostaly i investice do nemovitostí. Jsou regulovány mezinárodním účetním standardem IAS 40 a regulují pozemky, budovy a bytové a nebytové jednotky, které nebyly pořízeny za účelem užívání, ale kvůli uložení volných peněžních prostředků. Lze je tedy využít například k pronájmu nebo ke spekulacím.


Nemovitosti jsou samozřejmě v takovém případě oceňovány pořizovacími náklady. Těmi může být pořizovací cena navýšená o vedlejší pořizovací náklady nebo vlastní náklady.

Během držby nemovitosti ji lze ocenit reálnou hodnotou (což je tržní cena nemovitosti a musí být stanovena vždy ke konci účetního období) nebo pořizovacími náklady (sníženými o kumulované odpisy). Podnik ale musí v každém případě stanovit i reálnou hodnotu a uvést ji v příloze. Jedna metoda je závazná pro všechny investice do nemovitostí daného podniku.

Účetní jednotka převede nemovitost do kategorie Investice do nemovitostí, jestliže se rozhodla přestat nemovitost užívat (původně byla v kategorii Pozemky, budovy a zařízení) nebo pronajala nemovitost, kterou původně plánovala prodat v rámci své podnikatelské činnosti (převod z kategorie Zásoby).

Samozřejmě je možný i opačný převod nemovitosti z kategorie Investice do nemovitostí do kategorie Pozemky, budovy a zařízení nebo Zásoby.

Výnosy z takové investice jsou považovány za výnosy z operativního leasingu. Nejde tedy o výnosy ze smluv se zákazníky podle IFRS 15.

Ještě bych zmínil, že podle principů IFRS neexistuje nic takového jako nájemné zdarma. Pokud se pronajímatel rozhodne, že určité měsíce z nájemní doby nebude účtovat nájemci žádné nájemné, musí sečíst celkovou hodnotu nájemného a vydělit ji počtem měsíců nájmu, aby stanovil nájemné za jednotlivé měsíce.