Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Příspěvek zaměstnavatele na tištěné knihy


Datum: 25. března 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Existují zaměstnanecké benefity, které sice nejsou z hlediska daně z příjmů daňově uznatelné, ale zaměstnanec je nemusí danit a zaměstnavatel z nich nemusí platit odvody na pojistné. Z hlediska měsíčního cash flow je tedy výhodnější zaměstnanci zaplatit něco, co by stejně hradil ze své mzdy, než mu o stejnou částku zvýšit mzdu. Jedním z těchto benefitů je od roku 2018 příspěvek na tištěné knihy.


Podmínky tohoto benefitu nesplňují takové tištěné knihy, ve kterých reklama převyšuje 50% plochy. Naproti tomu je v zákoně výslovně uvedeno, že smí jít o obrázkové knihy pro děti.

Tyto výdaje se smí zahrnovat do hospodářského výsledku, nesnižují ale daňovou povinnost zaměstnavatele. Kromě toho je zde možnost účtovat tyto výdaje na vrub některých účtů vlastního kapitálu, jako je zisk po zdanění, sociální fond nebo fond kulturních a sociálních potřeb, což nesnižuje hospodářský výsledek běžného období.

V zákoně je výslovně uvedeno, že jde o nepeněžní plnění. To znamená, že pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci peníze na konkrétní účel nebo mu proplatí jím hrazený výdaj proti účetnímu dokladu prodávajícího, zaměstnanec to musí zdanit úplně stejně jako zvýšení mzdy a zaměstnavatel z toho musí odvést pojistné.

Zpočátku nebylo poplatníkům příliš jasné, jak při poskytování tohoto benefitu postupovat správně. Z tohoto důvodu Koordinační výbor ze dne 24.1.2018 rozhodl, že nejvhodnějším postupem je poskytnout zaměstnanci dárkové poukázky konkrétního knihkupectví.

Možný je také takový postup, kdy si zaměstnanec sice vybere konkrétní knihu, ale nákup zajistí zaměstnavatel, ať už „na fakturu“ nebo přímým nákupem v prodejně.

Překážkou pro osvobození benefitu od daně ze závislé činnosti není ani to, že zaměstnanec se na úhradě ceny za knihu podílí a zaměstnavatel hradí pouze část.

Na podobném principu fungují již delší dobu příspěvky zaměstnavatele na kulturní a sportovní akce, dovolenou nebo produkty sloužící k péči o zdraví (například vitaminy).

Jsem rád, že naši politici již podruhé podpořili těžce zkoušený knižní trh (prvním krokem bylo snížení DPH na knihy na 10%). Osobně bych ale spíš uvítal výrazné zlepšení podnikatelského prostředí a konec svévolného očerňování drobných podnikatelů.