Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Zmírnění EET ze strany Ústavního soudu


Datum: 3. února 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Ve svém článku ze dne 1.12.2017 jsem si posteskl, že EET hned tak zrušena nebude. To se skutečně nestalo, ale Ústavní soud alespoň ve svém nálezu č.j. Pl. ÚS. 26/16 tuto pro drobné podnikatele velmi nepříjemnou povinnost výrazně zmírnil.


Poslanci, kteří návrh podali, argumentovali zejména tím, že podle nich byla rozprava při třetím čtení návrhu zákona svévolně ukončena. Pravicová opozice se tehdy rozhodla dělat obstrukce a co nejvíce přijetí zákona zdržet. V tomto konkrétním případě podle mého názoru účel světil prostředky, protože EET je skutečně špatná. Legitimita této taktiky je samozřejmě z obecného hlediska diskutabilní.

Navrhovatelé také správně poukázali na to, že návrh je nespravedlivý vůči podnikatelským subjektům s velmi nízkými příjmy. Připomněli Ústavnímu soudu, že z obdobného důvodu zrušil v minulosti povinnost malých distributorů pohonných hmot složit kauci.

Navrhovatelé dále tvrdili, že veřejná správa již má postačující nástroj na odhalování daňových úniků v podobě kontrolního hlášení, EET dává státu k dispozici citlivé osobní údaje, tržby ve zjednodušené evidenci a tržby vyloučené z evidence nejsou stanoveny zákonem a napadený zákon nebyl v rozporu s ústavním pořádkem podepsán předsedou Poslanecké sněmovny.

Vyjádření poskytl předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Sdělil, že opozice má sice právo blokovat přijetí zákona, ale měla by respektovat vůli většiny voličů. Daňový subjekt musel i předtím vést evidenci plateb v hotovosti. EET a kontrolní hlášení netvoří jeden provázaný celek. Shromažďování osobních údajů pro účely správy daně je podle něj zcela legitimní. Evidence tržeb regulovaná nařízením vlády nezakládá povinnost, ale právo. A ústavní pořádek nezakazuje podepsat zákon v zastoupení.

Ústavní soud připustil, že během přijetí zákona došlo k procedurálnímu pochybení, ale v zájmu zachování právní jistoty nezrušil zákon z tohoto důvodu.

Absence podpisu předsedy Poslanecké sněmovny podle názoru Ústavního soudu k žádným vážným následkům nevede.

Ústavní soud dále tvrdí, že EET nezakazuje lidem podnikat ani vlastnit majetek, a tudíž nezasahuje do těchto ústavním pořádkem zaručených lidských práv. Pouze stanovuje určitá obecně závazná pravidla pro výkon těchto práv. Ústavní soud také zmínil v souvislosti s EET jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5000 korun ročně.

V této souvislosti odkázal Ústavní soud na nález Ústavního soudu v Rakousku týkající se podobné povinnosti. Číslo jednací je G606/2015, takže pokud umíte německy, můžete si jej vyhledat na Google a přečíst. Možná jej zmíním v některém z příštích článků.

V každém případě se Ústavní soud rozhodl zákon v českém právním řádu zachovat. Na druhou stranu ale zrušil s účinností od 1.3.2018 povinnost evidovat platby kartou, povinnost uvádět daňové identifikační číslo OSVČ – neplátce DPH (u plátců stanovuje tuto povinnost zákon o DPH) a odložil třetí a čtvrtou fázi EET na neurčito, takže zatím se EET nevztahuje například na naší účetní firmu, advokátní kancelář mého tatínka nebo řemeslníky.

Ústavní soud také stanovil, že výjimky z evidence tržeb smí stanovit pouze zákon, nikoli například nařízení vlády. Dosud přijaté osvobození od EET pro zrakově postižené podnikatele nebo prodejce sladkovodních ryb je tedy zatím účinné pouze do 31.12.2018.