Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Prevence proti zajišťovacím příkazům


Datum: 10. ledna 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Na semináři ze dne 5.1.2018 paní Ivany Pilařové, který jsem zmínil v minulém příspěvku, mě nejvíce zaujal velmi zajímavý úhel pohledu ohledně zajišťovacích příkazů. Dozvěděl jsem se, že vůbec nemusí být takovým strašákem, jak je prezentuje pravicová opozice. Samozřejmě tento způsob získávání prostředků na financování veřejných služeb je velmi drsný a může ze dne na den zlikvidovat fungující firmu a stáhnout ke dnu spoustu nevinných lidí. Pokud ale plátce DPH postupuje správně, nic mu nehrozí.


Zajišťovací příkazy jsou v podstatě reakce na to, že určitý plátce DPH obchoduje s dodavatelem, který svévolně DPH ze svých obchodů neodvádí. Plátce DPH ručí za daň neodvedenou dodavatelem, jestliže vědět měl a mohl, že daň nebude odvedena. Například když dodavatel je nespolehlivý plátce nebo když plátce dostane oficiální dopis od finančního úřadu, že určitý jeho dodavatel DPH neplatí.

Existují i jiné signály, že dodavatel je neseriózní. Například neschopnost poskytnout referenci, častá změna majitelů nebo neexistence internetových stránek. Plátce by si také měl uvědomit, že dodavatel nabízející nejnižší cenu nemusí být a priori nejlepší.

Pokud se plátce DPH dozví, že nějaký jeho dodavatel neodvádí DPH, má dvě možnosti, jak zabránit zajišťovacímu příkazu: Jednak může s daným dodavatelem přestat obchodovat. To je často nereálné, protože podnik může být na daném dodavateli závislý. V takovém případě by si ale měl s dodavatelem sjednat, že mu bude platit pouze cenu bez DPH a částku odpovídající daňové povinnosti odvede přímo na účet finančního úřadu.

Bez písemné dohody samozřejmě není podnikatel k takovému kroku oprávněn a dodavatel by případnou žalobu zcela jednoznačně vyhrál.

Hluboce nesouhlasím s represivními kroky, kterým minulá vláda vystavila poctivé podnikatele. Faktem samozřejmě je, že platit daně je normální a stát je oprávněn si své nároky hlídat. S tím ale většina podnikatelů podle mého názoru nemá problém.