Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Změny v daních z příjmů v roce 2018


Datum: 5. ledna 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Zákazníci se mě často ptají na změny v legislativě. Z tohoto důvodu jsem se dnes zúčastnil semináře daňové poradkyně paní Ing. Ivany Pilařové na toto téma.


Zvyšuje se roční odečitatelná položka od základu pro výpočet daně z příjmů za dobrovolný dar krve ze dvou tisíc na tři. Zavádí se odpočet ve výši 20000 Kč ročně za dar krvetvorných buněk. Na stejné částce zůstává odpočet za dar orgánu.

Daň z nabytí nemovité věci se platí i z prvního nákupu bytu v rodinném domě. Za první nákup bytu v bytovém daně se tato daň i nadále neplatí.

Do základu pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí se podle judikátu Nejvyššího správního soudu pod č.j. 4Afs 88/2017 nepočítá DPH, takže se už v tomto případě neplatí daň z daně. Lze pro tyto účely podávat dodatečná daňová přiznání.

Minimální mzda se od ledna 2018 zvyšuje z 11000 Kč na 12200 Kč. Na stejnou částku se zvyšuje sleva na umístění dítěte. Důchody a penze budou od daně z příjmů osvobozeny do 439200 Kč ročně. Zdravotní pojištění osoby bez daňových příjmů se zvyšuje na 1647 Kč.

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje z 1117 Kč měsíčně na 1267 Kč. Daňové zvýhodnění na další děti se nemění. Na daňový bonus má poplatník nárok pouze tehdy, když vydělá minimálně 73200 Kč ročně.

Nově se budou zaměstnání malého rozsahu (tedy do 2500 Kč měsíčně) zdaňovat srážkovou daní ve výši 15%.

Uspokojení bytové potřeby pro účely osvobození příjmu z prodeje bytu znamená, že poplatník musí uspokojit vlastní bytovou potřebu, nikoli potřebu někoho jiného.

Pokud se OSVČ nebo pronajímatel rozhodne uplatnit výdaje procentem z příjmů, bude moci tento režim použít od letošního roku pouze pro první jeden milion příjmu, doposud to byly dva miliony. Naproti tomu ale bude moci uplatnit výdaje paušálem a současně uplatnit daňové úlevy na děti i na manželku s nízkým příjmem.

Poplatník si nově smí nechat stanovit daň z příjmů paušální částkou i tehdy, když má zaměstnance a/nebo příjmy ze závislé činnosti.

Exekuční poplatky byly doposud daňově uznatelné pouze u věřitele. Nově budou uznatelné i u dlužníka.

U technického zhodnocení si v minulých letech směl uplatnit daňové odpisy pouze majitel nebo nájemce. Nově to může být i podnájemce.

Demolice původní stavby se nově bude počítat do vstupní ceny novostavby i pro daňové účely, nikoli pouze pro účely účetnictví.

U nehmotného majetku je nově stanovena pouze minimální doba odpisování.

Toto jsou změny v legislativě pro letošní rok, které mi z daného semináře připadají nejpodstatnější. V pondělí 22.1.2018 půjdu na seminář o změnách v DPH a sepíšu podobnou zprávu.