Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou


Datum: 15. prosince 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V dnešní době je trendem pronajímat byty nejen dlouhodobě, ale i krátkodobě, například zahraničním turistům. Existuje na to dokonce internetový a mobilní portál Airbnb. Podle závazného stanoviska Finanční správy ale v takovém případě nejde o nájem, ale o ubytovací službu. Co z toho vyplývá?


Na dlouhodobý nájem se nevztahují některé povinnosti související s daněmi. Nájem například nepodléhá dani z přidané hodnoty, pokud nájemce není osobou povinnou k dani. Z příjmů z nájmů také nemusí fyzická osoba odvádět zdravotní a sociální pojištění. Ubytovací služby jsou ale živnost, proto se na ně veškeré tyto povinné platby vztahují.

Pokud jde o paušální výdaje, u ubytovacích služeb může fyzická osoba uplatnit 60% z příjmů, protože jde o volnou živnost. U příjmů z nájmu může uplatnit pouze 30%, protože se předpokládá, že u nájmu je třeba vynaložit menší výdaje. V obou případech lze uplatnit paušál pouze u prvních 2 milionů příjmů, od roku 2018 z prvního milionu.

Nájem nepodléhá v žádném případě elektronické evidenci tržeb, protože nejde o podnikání. Ubytovací služby této povinnosti podléhají od prosince 2016.

Pokud fyzická nebo právnická osoba používá byt ke krátkodobému pronájmu, musí si v něm zřídit a označit provozovnu. Muže tedy uplatnit poměrnou část nákladů na provoz bytu (podle toho, do jaké míry ho používá k podnikání), na druhou stranu se mu zvýší z tohoto důvodu daň z nemovitých věcí.

Majitel ubytovacího zařízení – tedy i bytové jednotky – je povinen odvádět rekreační poplatek stanovený obcí, ve které se byt nachází. Je ale oprávněn jej promítnout do ceny dodatečně a neuvést jej v oficiální ceně za ubytovací služby. V Praze se například platí 15 Kč za osobu.

Na ubytovací služby se vztahují také poměrně přísná hygienická pravidla. Ubytovatel musí například jednou týdně dezinfikovat koupelnu a toaletu. Také minimální velikost odpadkového koše je daná závaznými předpisy.

Ubytovatel také musí platit přes společenství vlastníků za odvod srážkových vod.

Podle analýzy týdeníku Ekonom č. 47/17 sice lze na krátkodobém pronájmu vydělat o něco více než na dlouhodobém, ale je otázka, zda to stojí za výše uvedené zvýšené povinnosti.

Toto je můj poslední příspěvek na blog v tomto roce. Přeji Vám příjemné prožití Vánoc a hodně úspěchů v novém roce. Za sebe musím konstatovat, že v tomto roce vyšlo téměř všechno podle mých představ v podnikání i v životě, mimo jiné i díky tomuto blogu.