Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Účtování v hospodářském roce


Datum: 21. listopadu 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Účetní období zpravidla začíná 1. lednem a končí 31. prosincem. Zákon o účetnictví ale umožňuje i začátek účetního období první den jakéhokoli jiného měsíce s tím, že zpravidla bude trvat 12 následujících měsíců.


Tato možnost se vyplatí zejména poplatníkům daně z příjmů, kteří mají ve standardní daňové sezóně největší pracovní nápor. To se dá říci například o účetní firmě nebo o horském hotelu. Pokud totiž poplatník účtuje v hospodářském roce, termín pro podání daňového přiznání není 1.dubna, ale 3 měsíce po konci účetního období.

Ačkoli poplatník nemusí změnu kalendářního roku hlásit, obecně se to vřele doporučuje, neboť pokud finanční úřad o tomto úmyslu neví, může poplatníka zbytečně vyzvat k podání daňového přiznání. To samé platí, pokud poplatník změní začátek a konec hospodářského roku.

Pokud účetní jednotka vznikne v průběhu kalendářního roku, smí stanovit kratší účetní období. Pokud vznikne do 3 měsíců před koncem kalendářního roku, může být účetní období delší až o tyto tři měsíce.

Pokud účetní jednotka změní účetní období, může být v prvním roce účetní období kratší i delší. Trvat ale může maximálně 23 měsíců.

Organizační složky státu, územní samosprávné celky a účetní jednotky vzniklé zvláštním zákonem v hospodářském roce účtovat nesmí.

Přejít z kalendářního roku na hospodářský nebo naopak lze v daném účetním období pouze jednou.

Fyzická osoba smí také účtovat v hospodářském roce, ale ne pro účely daně z příjmů. Pokud tedy vede daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje paušálem, tuto možnost nemá.

Myslím si, že tato možnost je pro účetní jednotky velmi zajímavá a mnoha z nich usnadňuje život. Pokud máte zájem o pomoc s účtováním v hospodářském roce, neváhejte se obrátit na naši účetní firmu.