Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Co mi dal internetový kurs Excelu


Datum: 9. listopadu 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Moje studium na Institutu certifikace účetních se chýlí ke zdárnému konci a letos jsem začal přemýšlet o tom, co studovat v následujících letech. Rozhodl jsem se pro kvalifikaci Microsoft Office Master, která se bude skládat ze složení pokročilé zkoušky z Wordu a Excelu a základní zkoušky z Powerpointu a Outlooku. Velmi dobrá znalost těchto programů mi umožní poskytovat kvalitní služby v oblasti manažerského účetnictví, controllingu a finančního řízení a zlepší moje postavení ve výběrových řízeních u potenciálních zákazníků.


Z tohoto důvodu jsem se v polovině letošního června přihlásil v jedné britské škole na internetový přípravný kurs k základní zkoušce z Excelu. Po dlouhých peripetiích se zařizováním zkoušky v Německu, která měla být zahrnuta v kursovném, jsem si připlatil také nějaké přípravné semináře a ke zkouškám půjdu v Praze, ačkoli tato možnost v kursovném zahrnuta nebude.

V kursu jsem se ale naučil mnoho nových dovedností, které mohu využít například k řízení svých osobních financí.

Již od července 2014 si eviduji soukromé výdaje v jednoduché aplikaci eucty.cz. Na začátku měsíce si vytisknu přehled výdajů za předchozí měsíc. Takto získané údaje lze převést do profesionální tabulky v Excelu.

Výdaje je možné rozdělit na jednotlivé listy sešitu v Excelu například podle pololetí. Pak se údaje bez problémů vejdou na jednu stránku formátu A4.

Po zadání slovních a číselných údajů do tabulky lze několika způsoby naformátovat tabulku do profesionální grafické podoby. Například pomocí příkazu „Formátovat jako tabulku“ v agendě „Domů“ nebo „Vložení/Tabulka“. Samozřejmě je třeba nejprve vybrat všechny buňky, které má tabulka zahrnovat, a to buď za pomoci myši, nebo Pomocí okénka vlevo nahoře (nad písmeny označujícími sloupce), kam zadáme například A1:G15 .

Novější verze Excelu umožňují zadat například vedle příslušných číselných údajů takzvané minigrafy, s jejichž pomocí lze sledovat vývoj jednotlivých výdajových položek v čase. Tento příkaz se nachází v agendě vložení.

Pokud chcete porovnat výdajové položky v jednotlivých měsících s určitou normou stanovenou například rozpočtem za konkrétní rok, můžete využít statistickou veličinu zvanou index. Nejde v podstatě o nic jiného než o dělení skutečného výdaje plánovaným výdajem, který je zobrazen na jiném listu.

Excel umožňuje provádět podmíněné formátování buněk. To dává přehled, jak moc se určitý výdaj odchýlil od normy. U výdajů za jednotlivé měsíce jsem použil kruhy v kategorii Sady ikon, které jsou tím více začerněné, čím je výdajová položka vyšší. U indexování je vhodnější použít barevné škálování, kdy se buňky obarví tím více do červena, čím je index vyšší. Podmíněné formátování se nachází uprostřed agendy „Domů“ nalevo od příkazu „Formátovat jako tabulku“.

Chcete-li tabulku obohatit například označením období v profesionální podobě, je vhodné použít příkaz WordArt, který se nachází v pravé části agendy „Vložení“.

Na závěr bych upozornil, že pokud byste k podobnému přístupu ke společným financím nutili svého životního partnera proti jeho vůli, mohli byste být teoreticky obviněni z domácího násilí.