Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Zrušení daňového znevýhodnění důchodců ze strany Ústavního soudu


Datum: 23. října 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Ústavní soud zrušil v poslední době následující části zákona o daních z příjmů, které zvyšovaly tuto daň důchodcům: nemožnost uplatnit základní slevu na dani u starobních důchodců (od roku 2013) a zdanění důchodu u těch důchodců, jejichž příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a nájmu převyšuje za daný rok 840 tisíc Kč (od roku 2011).


Již dne 10.7.2014 zrušil Ústavní soud nemožnost uplatnit základní slevu na dani u starobních důchodců. Rozhodnutí má spisovou značku Pl. ÚS 31/13. Ústavní stížnost podalo 19 senátorů.

   Senátoři argumentovali, že zákon znevýhodňuje skupinu obyvatelstva a opatření je svévolné. Zákon také podle nich zasahuje do práva důchodců vlastnit majetek a má rdousící efekt.

   Ministerstvo práce a sociálních věcí namítalo, že zákon nevyřazuje důchodce z pracovního trhu a dává jim možnost přerušit čerpání starobního důchodu. Ministerstvo financí zmínilo, že bylo v té době nezbytné udržet deficit státního rozpočtu pod 3% HDP.

   V odůvodnění je zmíněn také vývoj nezdanitelného minima, respektive základní slevy na dani, a omezení jeho uplatnění u starobních důchodců.

   Ústavní soud zrušil danou část zákona především z toho důvodu, že je diskriminační. Na základě tohoto nálezu senát Ústavního soudu později přiznal tuto slevu na dani starobním důchodcům i za rok 2013 (I. ÚS 2340/13).

   Pokud jde o druhou zrušenou část zákona o daních z příjmů, nález Ústavního soudu byl vydán dne 12.7.2016 a má spisovou značku Pl. ÚS 18/15. Ústavní stížnost podalo 17 senátorů. Argumentace byla podobná jako ve výše zmíněném případě.

   Vláda obhajovala tento zákon především solidaritou majetnějších osob s těmi méně majetnými.

   Ústavní soud neuznal, že zákon má rdousící efekt a zasahuje do práva vlastnit majetek. Uznal ale, že je diskriminační.

   Upřímně mě mrzí, že oba zrušené zákony má na svědomí Nečasova vláda. Nevidím důvod, proč by starobní důchodce měl platit vyšší daně jenom proto, že navzdory svému vysokému věku chce být aktivní. Navíc příčinou špatného stavu veřejných financí v ČR nejsou nízké daně ani sociální stát, ale korupce a nevýhodné veřejné zakázky.

Musím ale zmínit, že tento článek jsem sice sepsal již začátkem února 2017, ale úmyslně jsem jej zveřejnil až po volbách. Nechtěl jsem totiž zbytečně poškodit demokratickou pravicovou opozici, která je navzdory všem nedostatkům mnohem lepší než například vítěz těchto voleb. Navíc se ze svých chyb poučila a v dnešní době by určitě vládla mnohem lépe, kdyby dostala šanci.