Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem


Datum: 14. září 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Důvody pro ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem jsou uvedeny v § 109 zákona o DPH.


Jedním z důvodů je situace, kdy správce daně prokáže, že odběratel o úmyslu neodvést DPH vědět měl a mohl. Správci daně v dnešní době očekávají, že plátce DPH si bude své dodavatele důsledně prověřovat.

Další situací je, že cena plnění je zjevně odchylná od ceny obvyklé. Odběratel musí být schopen uvést, na jakém základě byla cena stanovena právě takto, a prokázat, že cena je odpovídající.

Pokud odběratel uhradí za určité plnění na zahraniční nebo nezveřejněný účet, také může ručit za neodvedenou daň. U zahraničního účtu ručí i tehdy, když byl zveřejněn.

Pokud jde o úhradu na nezveřejněný účet, tak v tomto případě odběratel ručí pouze tehdy, když platba převýší dvojnásobek hranice pro maximální možnou úhradu v hotovosti, tedy 540 tisíc Kč.

Velmi rychle přibývá plátců DPH, kteří byli označeni jako nespolehliví plátci z důvodu zvlášť závažného porušení povinnosti v oblasti DPH. Zatímco v prvním roce existence tohoto institutu se jejich počet pohyboval v desítkách, dnes jich je zhruba deset tisíc. Pokud s nespolehlivým plátcem obchoduje jiný plátce, ručí za daň jím neodvedenou.

S účinností od 1.7.2017 byl zaveden institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivá osoba se stane nespolehlivým plátcem ihned po registraci k DPH. Tímto způsobem se mělo zabránit, aby se nespolehlivý plátce zbavil tohoto označení tím, že účelově registraci k DPH zruší a následně se k této dani přihlásí znovu.

Odběratel pohonných hmot ručí za neodvedenou DPH, jestliže je odebere od poskytovatele, který není oficiálně zaregistrován jako distributor.

V dnešní době se běžně platí virtuálními měnami, jako je například bitcoin. Plátce DPH ručí i za neodvedenou DPH v případě úhrady ve virtuální měně.

S ručením za neodvedenou DPH jako takovým nemám problém. Stát má právo hlídat si své oprávněné pohledávky úplně stejně jako například podnikatel. Poslední dobou mám ale pocit, že se tento institut nepřiměřeně zneužívá proti slušným podnikatelům.