Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.cz



Ekonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Účetní a daňové zajímavosti u společností regulovaných občanským zákoníkem


Datum: 17. srpna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

V minulém příspěvku jsem popsal, jak nový občanský zákoník upravuje společnosti. Dnes se na společnosti zaměřím z účetního a daňového hlediska.


Společník má právo vést daňovou evidenci, pokud ji vedou všichni ostatní společníci. Pokud ale některý ze společníků vede podvojné účetnictví, musí jej vést i všichni ostatní společníci.

S účinností od 1.7.2017 došlo k rozsáhlým změnám v zákoně o DPH. Společností se týká zrušení ustanovení, že společník se automaticky stává plátcem DPH, jestliže jsou plátci i ostatní společníci. Toto ustanovení bohužel bylo v minulosti zneužíváno k usnadnění účelových registrací k DPH. Takže i společník společnosti bude muset prokázat, že vykazuje činnost, úplně stejně jako jakýkoli jiný žadatel.

Podle přechodného ustanovení smí společnosti postupovat podle předchozí právní úpravy do 31.12.2018.

Pokud tedy po této době budou v určité společnosti jak neplátci, tak plátci DPH, lze tuto situaci řešit například tím, že každý společník bude poskytovat plnění sám za sebe, společníci budou fakturovat jednomu ze společníků subdodávky, založí se obchodní korporace, jeden člen ostatní společníky zaměstná nebo v případě rodinné společnosti budou společníci plnit roli spolupracujících osob jednoho ze společníků.

Společnost nemá způsobilost k právům a povinnostem. Není tedy poplatníkem daně z příjmů, poplatníky jsou pouze její společníci, kteří zdaňují své podíly na příjmech a výdajích.

Poměr, ve kterém má společník právo uplatnit odpisy dlouhodobého majetku, se stanoví podle jeho spoluvlastnického podílu.

Podíl na společných příjmech a výdajích smí být rozdělen na spolupracující osobu za účelem daňové optimalizace. Společník ale nemá právo na stanovení daně paušální částkou.

Pokud pro společnost pracují zaměstnanci, nezaměstnává je oficiálně společnost, ale některý z jejích společníků. Ten je také odpovědný za jejich mzdovou agendu.