Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Daňově výhodné zaměstnanecké benefity


Datum: 24. července 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V dnešní době se české ekonomice velmi daří a nezaměstnanost je na dlouholetém minimu. Zaměstnancům tedy při výběru zaměstnání již nestačí stabilní příjem a jistota zaměstnání, ale požadují také nejrůznější benefity. Také pro zaměstnavatele je často výhodnější nabídnout zaměstnanci benefit místo zvýšení mzdy, neboť daňová zátěž zaměstnanců je v ČR extrémně vysoká a nikdo není schopný s tím něco udělat.


Nejčastějším zaměstnaneckým benefitem jsou stravenky nebo nabídka cenově zvýhodněného stravování na pracovišti. Tento příjem je u zaměstnanců osvobozen od daně z příjmů i zdravotního a sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele je daňově uznatelných 55% hodnoty stravenky. Maximální hodnota stravenky je 70% stravného na pracovních cestách, což v dnešní době odpovídá 109 Kč.

Zaměstnavatel má právo – ne však povinnost – srazit zbývajících 45% stravenky zaměstnanci ze mzdy. Pokud tak neučiní, bude toto procento daňově neuznatelným nákladem, ale zaměstnanec z tohoto nepeněžitého příjmu i nadále nebude muset odvádět pojistné ani daň z příjmů.

Dalším daňově výhodným benefitem je příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. V letošním roce byla maximální výše příspěvku osvobozeného od daně ze závislé činnosti zvýšena z 30000 na 50000 Kč. Pro zaměstnavatele je tento náklad daňově uznatelný bez omezení.

Zaměstnavatel má právo podporovat své zaměstnance ve zvyšování kvalifikace. Tento benefit je u zaměstnanců osvobozený od daně z příjmů. Zaměstnavatel má právo uplatnit náklady na vzdělání jako daňově uznatelné, jestliže vzdělání souvisí s jeho předmětem podnikání.

To znamená, že například kurs vaření smí uplatnit jako daňově uznatelný restaurace, ne však účetní firma nebo advokátní kancelář.

Velice mě zajímá, jak je to se zaměstnaneckými benefity na Slovensku. Někdy si zaplatím studijní cestu do Bratislavy a vše zjistím.

Všechny výše uvedené benefity budu jednou poskytovat svým zaměstnancům.