Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Daňová uznatelnost občerstvení pro zákazníky a zaměstnance


Datum: 17. července 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Existuje mnoho oborů podnikání, ve kterých zákazník očekává, že mu podnikatel nabídne občerstvení. Tyto výdaje/náklady nejsou od samého počátku tržní ekonomiky v ČR za normálních okolností daňově uznatelné, považují se za výdaje na reprezentaci. Nejsou uznatelné ani z hlediska DPH. Existují ale určité výjimky.


Toto pravidlo samozřejmě může mnoha podnikatelům připadat nespravedlivé, protože pokud externí účetní, advokát apod. nabídne zákazníkovi kávu, prokazatelně to s jeho zdanitelným příjmem nějak souvisí. Musím ale uznat, že není zrovna ve veřejném zájmu, aby podnikatelé brali své rodiny do luxusních restaurací a poté si o tyto výdaje snižovali svoji daňovou povinnost.

Nedaňový výdaj/náklad se ale stává daňovým, pokud má přímou souvislost s daňovým příjmem/výnosem. Dříve stačila nepřímá souvislost, což umožňovalo obhájit i daňovou uznatelnost nabízení kávy zákazníkům.

V dnešní době by typickým příkladem mělo být pořádání odborných seminářů o vedení účetnictví nebo jakémkoli jiném tématu, na kterých je posluchačům nabízeno drobné občerstvení nebo dokonce teplý oběd. Pokud by s tím měl správce daně problém, asi bych poplatníkovi doporučil předložit kalkulaci, na jejímž základě byla stanovena cena.

Poskytování nealkoholických nápojů zaměstnancům je považováno za daňově neuznatelný zaměstnanecký benefit. Za nealkoholický nápoj se ale pro tyto účely nepovažuje pitná voda, ať už v kohoutku, barelech nebo PET láhvích. Každý zaměstnavatel má totiž podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., povinnost zajistit některým z těchto způsobů pitnou vodu pro zaměstnance. Proto je zajištění pitné vody daňově uznatelným výdajem/nákladem.

Voda ale nesmí být jakkoli upravována (například sycena nebo ochucována). Jinak jde opět o daňově neuznatelný nealkoholický nápoj.

Zákoník práce nařizuje zaměstnavatelům poskytovat ochranné nápoje zaměstnancům, kteří pracují v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách a jsou vystaveni zvýšenému teplu nebo chladu. Ochranné nápoje jsou tedy daňově uznatelné.

Ochranný nápoj ale musí být zdravotně nezávadný, smí obsahovat maximálně 6,5 hmotnostních procent cukru a 1 hmotnostní procento alkoholu. Smí obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Pokud je ochranný nápoj podáván mladistvému, nesmí obsahovat vůbec žádný alkohol.