Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Dioptrické brýle nejsou daňově uznatelné!


Datum: 28. června 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Dne 21.6.2017 jsem se zúčastnil semináře o účetních a daňových judikátech pánů Ing. Petra Kouta CSc. a Tomáše Líbala. Nejvíce mě zaujal rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 Af 43/2010 – 45, ve kterém šlo o to, že nejmenovaný poplatník se pokusil uplatnit dioptrické brýle jako daňově uznatelný výdaj.


Finanční úřad mu tento výdaj vyřadil z daňové evidence a doměřil mu daň z příjmů a penále. Odvolání bylo Finančním ředitelstvím v Brně zamítnuto. Poplatník tedy podal na tento státní orgán žalobu.

Argumentoval tím, že dioptrické brýle nezbytně potřebuje ke své činnosti jeřábníka. Bez jejich pomoci není schopen obsluhovat jeřáb, osobní automobil ani osobní počítač. Dokonce tvrdil, že prý dioptrické brýle nepoužívá k soukromým účelům vůbec.

Jako důkaz uvedl posudek praktického lékaře, ve kterém bylo uvedeno, že k výkonu své profese brýle potřebuje. Podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. nejsou dioptrické brýle uvedeny v seznamu věcí, které nejsou ochrannými prostředky. Nakoupené brýle navíc měly některé ochranné vlastnosti, chránily například před ultrafialovým zářením.

Finanční ředitelství v Brně trvalo na tom, že dioptrické brýle jsou především zdravotní pomůcka sloužící k nápravě osobního zdravotního problému. Tím se liší od ochranných brýlí, které chrání oči a obličej před škodlivými vlivy na pracovišti a daňově uznatelné u relevantních podnikatelských oborů jsou.

V nařízení vlády 495/2001 Sb. je vymezeno, co je ochranným prostředkem pro ochranu očí a obličeje. V seznamu dioptrické brýle nejsou.

Pokud jde o žalobcem zmíněné nařízení vlády č. 178/2001 Sb., tak v něm je uvedeno, na jaké pracovní podmínky má nárok zaměstnanec. Aby OSVČ nebyly diskriminovány, mohou si výdaje na zajištění těchto pracovních podmínek uplatnit jako daňově uznatelný výdaj. Ani v tomto seznamu ale není zmíněno, že jeřábník potřebuje ke své práci dioptrické brýle.

Krajský soud uznal argumenty žalovaného a žalobu zamítl. Tento způsob daňové optimalizace tedy nemohu v žádném případě doporučit.