Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Daňové úlevy rodinám s dětmi


Datum: 20. června 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V roce 2015 došlo k výraznému zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi. Vláda s účinností od 1.7.2017 prosadila zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Také zavedla slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení.


Daňové zvýhodnění na dítě se pravidelně zvyšuje. S účinností od výše zmíněného dne bude ve výši 1.617 Kč měsíčně, respektive 19.404 Kč ročně na druhé dítě a 2.017 Kč měsíčně, respektive 24.204 Kč ročně na třetí a další dítě.

 

   Daňové zvýhodnění na dítě nemá formu pouze slevy na dani, ale také daňového bonusu. Jestliže je rozdíl mezi zálohou na daň a daňovým zvýhodněním záporný, dostane poplatník od státu rozdíl, pokud vydělal minimálně polovinu minimální mzdy měsíčně nebo šestinásobek minimální mzdy ročně. Musí tedy vydělat minimálně 5.500,- Kč měsíčně nebo 66.000,- Kč ročně.

 

   Daňové zvýhodnění se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

 

   Na daňové zvýhodnění na dítě má nárok pouze ten rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodič, který je rozvedený a ze společné domácnosti odešel, na daňové zvýhodnění nemá nárok, i když platí výživné. Pokud dítě přechodně bydlí jinde (například na vysokoškolské koleji), nemá to na nárok na daňové zvýhodnění vliv.

 

   Na zletilé dítě do 26 let je možno uplatnit daňové zvýhodnění pouze tehdy, když se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

   Daňové zvýhodnění je možno uplatnit na vnuka za předpokladu, že péče o vnuka nahrazuje péči rodičů. To znamená, že vnuk musí žít s prarodičem ve společné domácnosti a jeho rodiče nesmí mít příjem, který by zakládat nárok na daňové zvýhodnění.

 

   Pokud jde o slevu na umístění dítěte, tak ta je možná od roku 2015 ve výši minimální mzdy. To znamená, že v letošním roce bude v maximální výši 11.000,- Kč. Vláda uvažuje o tom, že minimální mzdu od příštího roku navýší na 12.200,- Kč a maximální výše slevy na dani by samozřejmě byla stejná. K daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení o platbě poplatku.

 

   Tato sleva na dani kompenzuje platbu poplatku za předškolní zařízení, například státní či soukromou mateřskou školu, jesle nebo firemní školku. Slevu nelze uplatnit na výlety, obědy a podobné služby.

 

   Zvyšování daňových úlev rodinám s dětmi je jedno z mála pozitiv současné vlády. Za to ale nemusíme být vděční panu Babišovi, ale spíš KDU-ČSL, která je tradiční oporou rodin s více než 2 dětmi. Upřímně mě mrzí, že něco podobného nenapadlo již Nečasovu vládu. Pan Babiš by v takovém případě možná vůbec nevstoupil do politiky a drobní podnikatelé by se dnes nemuseli trápit elektronickou evidencí tržeb, kontrolním hlášením a podobnými komplikacemi.