Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Sleva na evidenci tržeb


Datum: 8. června 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
OSVČ smí od roku 2016 uplatnit slevu na evidenci tržeb ve výši 5000 Kč v roce, ve kterém poprvé elektronicky zaevidovala tržbu, a to z rozdílu mezi 15% ze součtu dílčího základu daně ze samostatné činnosti a uplatňovaných slev na dani. Záporný rozdíl se na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě nevrací.


V roce 2016 tedy slevu mohou uplatnit podnikatelé, kteří provozují například restauraci nebo penzion. V roce 2017 půjde o provozovatele velkoobchodů a maloobchodů. Ostatní OSVČ, na které se bude EET vztahovat (například já) ji budou moci uplatnit v roce 2018. Noví hráči na trhu uplatní slevu v prvním roce podnikání v oboru, který vyžaduje EET.

   Aby mohla OSVČ uplatnit slevu na dani v plné výši, musí dosáhnout zisku z podnikání zhruba 200 tisíc Kč ročně. U volných, vázaných a koncesovaných živností může OSVČ uplatnit paušální výdaje 60% z příjmů, takže potřebuje obrat minimálně zhruba 500 tisíc Kč ročně, pokud uplatňují pouze základní slevu na dani.

   Paušální výdaje ve výši 40% z příjmů uplatňují například advokáti nebo lékaři. Těm tedy v případě využití této možnosti stačí obrat zhruba 335 tisíc Kč ročně. Samozřejmě jejich paušál je poměrně nízký, takže pokud mají například dlouhodobý majetek, pronajaté nebytové prostory nebo zaměstnance, paušál se jim zpravidla nevyplatí.

   Pokud jde o řemeslné živnosti nebo zemědělce, ti mají nárok na paušální výdaje 80% z příjmů. Aby měli nárok na slevu na dani v plné výši, musí dosáhnout obratu téměř milion korun ročně, takže neplátci DPH prakticky nemají šanci na ni dosáhnout.

   OSVČ může uplatnit slevu na dani částečně, jestliže vykázaný rozdíl je kladný, avšak nižší než 5000 Kč.

   Slevu na dani smí uplatnit pouze OSVČ, nikoli právnické osoby.

   Tato sleva na dani by mi mohla v roce 2018 pomoci ušetřit na dani z příjmů fyzických osob. Mně jako účetnímu EET žádné dodatečné výdaje nezpůsobí, neboť ekonomický systém POHODA nabízí tuto možnost v rámci základní aktualizace.

   Přesto slevu na evidenci tržeb považuji za naprosto směšnou kompenzaci za naprosto zbytečné komplikace a nepříjemnosti, které EET přináší mým současným i potenciálním klientům. Spočítejte to prosím současné vládě u voleb.