Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Sbližování regulace českého účetnictví s IFRS


Datum: 30. května 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Od 1.1.2016 je účinná rozsáhlá novela zákona o účetnictví, která mimo jiné sblížila do značné míry české účetnictví s IFRS. V červnu budu skládat certifikační zkoušku z finančního účetnictví a výkaznictví, takže těmito záležitostmi se momentálně zabývám do značné míry.


Každá účetní jednotka, která účtuje podle IFRS, je povinna zveřejňovat výkaz peněžních toků a výkaz změn vlastního kapitálu. V České republice musí tyto výkazy zveřejňovat střední a velké účetní jednotky. Hraniční hodnoty tedy jsou čistý obrat 200 milionů ročně, čistá aktiva 100 milionů a 50 zaměstnanců. Výše uvedená povinnost se vztahuje na účetní jednotky, které překročí minimálně dvě z těchto kritérií ve dvou účetních obdobích po sobě.

IFRS také již delší dobu zakazují považovat zřizovací výdaje za nehmotný majetek. V České republice se dlouho odepisovaly zřizovací výdaje 60 měsíců, ale od roku 2016 se také povinně účtují přímo do nákladů.

Jako třetí příklad bych zmínil problematiku aktivace a změny stavu majetku. V České republice byly tyto účty dlouho považovány za výnosové. Mělo to svoji logiku, protože výnos není v podvojném účetnictví jenom přírůstek peněz, ale i vytvoření jiné majetkové hodnoty. Na druhou stranu to ale účetním jednotkám zkreslovalo obrat. V roce 2016 se aktivace a změna stavu účtuje jako záporný náklad podobně jako v IAS 2 a jiných mezinárodních účetních standardech.

Někteří lidé si myslí, že je pro mě zbytečné učit se IFRS a skládat z nich certifikační zkoušky. Jejich názor naprosto chápu, protože velké nadnárodní firmy si asi na účetnictví najmou spíš zaměstnance než externí účetní. Díky znalostem IFRS ale budu mnohem lépe rozumět změnám českého účetnictví, které se určitě bude sbližovat s IFRS čím dál více.

Navíc podle IFRS účtují i velmi malé firmy. Například technologické startupy, které hledají investory na evropských burzách. Samozřejmě je mi ale jasné, že u těchto klientů by mi ekonomický systém Pohoda asi nestačil a musel bych mimo jiné mít k dispozici mnohem dražší a sofistikovanější účetní program.