Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Základní rozdíly mezi českým a slovenským účetnictvím


Datum: 22. května 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Od roku 2007 mám velký a možná nepříliš reálný sen, že bych se ve svém oboru prosadil v cizí zemi. Z tohoto důvodu jsem se dne 27.4.2017 zúčastnil semináře pana Ing. Milana Kúdely o základech slovenského účetnictví. Je jistě jednodušší uspět na Slovensku než například v Německu nebo ve Velké Británii, neboť na Slovensku nejsou tak velké bariéry kvůli ekonomickým, legislativním, kulturním a jazykovým rozdílům.


Za hlavní rozdíl mezi českým a slovenským účetnictvím považuji skutečnost, že na Slovensku je vedení účetnictví volnou živností a není na vydání této živnosti požadována vůbec žádná kvalifikace.

Taková důvěra ve volný trh není ani v tak liberální zemi, jako je Velká Británie. Tam je podmínkou pro založení účetní firmy členství v profesním sdružení (například AAT, ICAEW, ACCA, CIMA), takže budoucí podnikatel v oboru účetnictví musí složit velmi náročné zkoušky.

Slovensko zavedlo kategorizaci účetních jednotek již v roce 2015, zatímco Česká republika o rok později. Na Slovensku ale neexistuje kategorie „střední účetní jednotka“, takže účetní jednotka, která by v České republice byla považována za střední, je na Slovensku již velkou. Hraniční hodnoty pro mikro a malou účetní jednotku jsou ale v obou zemích zhruba stejné.

Účetní závěrka, která se sestavuje v průběhu účetního období například při prodeji obchodní společnosti, je označena v České republice jako mezitímní, zatímco na Slovensku jako průběžná.

Na Slovensku jsou mírnější podmínky pro zveřejňování účetních závěrek na rejstříkovém soudu. Poplatník se nemusí o nic starat. Stačí, když účetní závěrku odešle na daňový úřad, a ten ji přepošle na soud. Myslím si, že takto by to správně mělo chodit i v ČR.

V obou zemích se již nepovažují zřizovací výdaje za nehmotný majetek, což sbližuje národní účetní předpisy s IFRS. Na Slovensku ale bylo toto pravidlo zavedeno již 1.3.2009, kdežto v ČR dne 1.1.2016.

Na Slovensku se na rozdíl od České republiky rozlišuje nedokončená výroba na zakázkovou a rozpracovanou.

Rozdílů mezi českým a slovenským účetnictvím je samozřejmě mnohem více, ale jinak je české a slovenské účetnictví velmi podobné. Pokud byste potřebovali pomoci s vedením slovenského účetnictví, neváhejte se obrátit na naši účetní firmu. I na Slovensku lze účtovat v ekonomickém systému POHODA.