Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Efektivní fakturace služeb v ekonomickém systému POHODA


Datum: 9. května 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Ve dnech 30.4.2014-30.4.2017 jsem byl držitelem certifikátu z ekonomického systému POHODA (Certifikovaný specialista). Abych si tuto kvalifikaci obnovil, zúčastním se zítra certifikační zkoušky. Za účelem přípravy na zkoušku jsem v prvním čtvrtletí letošního roku navštívil dva semináře o skladové evidenci v tomto účetním programu, neboť právě ta mi dělala před třemi roky u zkoušky největší problémy.


Se skladovou evidencí se setkáváme především u výrobních a obchodních podniků. Ekonomický systém POHODA ale umožňuje využít tuto agendu i podnikatelům, kteří poskytují služby. Usnadní jim to vystavování faktur.

   Nejprve otevřeme agendu Sklady/Sklady. Tlačítkem Insert nebo kliknutím na ikonku s bílým listem papíru začneme se zadáváním fiktivního skladu, ve kterém budou poskytované služby, například měsíční paušál, hodinová sazba nebo sazba za určitou jednotku výkonu.

   Konkrétní služby zadáme do skladové evidence v agendě Sklady/Zásoby. Hned první kolonkou na kartě zásoby je typ zásoby, jedním z typů je služba. U této možnosti je povoleno jít do mínusu bez nutnosti povolovat tuto možnost v globálním nastavení. Není tedy třeba ztrácet čas vystavováním fiktivních příjemek a výdejek.

   Každá služba má určitý kód. Když tento kód zadáme v agendě Vydané faktury do kolonky, která je nejvíce nalevo, objeví se nám na dané položce veškeré údaje o této službě (text, cena, sazba DPH). Množství samozřejmě musíme zadat ručně, to není pevně dané.

   Tento postup má smysl tehdy, když poměrně velké skupině zákazníků fakturujeme za určitou službu stejnou cenu. Pokud firma vystavuje velké množství faktur, velmi jí tento postup usnadní práci.

   Naše účetní firma se specializuje především na daňové účetnictví a zpracování mezd. Pokud ale na tyto agendy již máte interní a externí účetní, ale faktury si vystavujete sami, naše účetní firma nabízí pomoc i v této oblasti, například za použití vzdáleného přístupu nebo formou docházení do Vaší provozovny.