Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Elektronická podání daňových výkazů


Datum: 13. dubna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V dnešní době je trendem omezovat podávání formulářů v papírové formě. Preferuje se elektronická komunikace s úřady. Mezi hlavní důvody patří, usnadnění a zefektivnění práce občanům i veřejné správě a ekologický efekt (omezí se plýtvání papírem, náplní do tiskárny atd.).


V současné době existují v daňových zákonech dvě pravidla, která nutí poplatníky komunikovat s finančním úřadem elektronicky. První nařizuje podávat elektronicky veškerá daňová tvrzení, která jsou dostupná ve formátu „xml“, poplatníkům, kteří mají datovou schránku. Druhé nařizuje podávat elektronicky přiznání k DPH a hlášení všem plátcům (ne však identifikovaným osobám), i když nemají datovou schránku.

   Ve formátu „xml“ jsou k dispozici zejména souhrnné a kontrolní hlášení, registrační formulář k daním, formulář používaný v případě změny údajů a většina daňových přiznání (kromě přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí).

   Datovou schránku nemusí mít například většina fyzických osob nebo neziskové organizace. Pokud se tyto osoby stanou plátci DPH, vyplatí se jim zřídit si datovou schránku dobrovolně, případně mohou podávat přiznání k DPH pomocí portálu EPO, pokud podání obsahuje elektronický podpis.

   Pokud poplatník poruší povinnost učinit podání elektronicky, dostane automatickou pokutu ve výši 2000 Kč. Za zvlášť závažné porušení této povinnosti může také obdržet pokutu do 50 tisíc Kč.

   Osobně nemám žádný problém s elektronickou povinností s úřady. Uznávám, že to má určité výhody pro všechny zúčastněné. Nelíbí se mi ale udělování pokut za porušení této povinnosti. 2000 Kč není na rozdíl od desetitisícových pokut souvisejících s kontrolním hlášením likvidační pokuta, ale podání papírového formuláře mi nepřipadá natolik společensky škodlivé, aby bylo nezbytné to jakkoli sankcionovat.

   Nebylo by lepší motivovat poplatníky pozitivně než represivně? Například moje zdravotní pojišťovna (OZP) přiděluje za elektronické podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ body, které lze přeměnit na příspěvek na zdravý životní styl. Co takhle nabídnout za elektronické podání daňových přiznání určitou daňovou úlevu, byť třeba jen symbolickou?