Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Osobní automobily a nárok na odpočet DPH


Datum: 4. dubna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Pokud někdo podobně jako já sledoval vývoj českého daňového systému již na přelomu tisíciletí, možná si ještě pamatuje, že od 1.5.2004 do 1.4.2009 neměl plátce DPH nárok na odpočet DPH u některých běžně užívaných osobních automobilů.


Od dubna 2000 do září 2003 neměl plátce nárok na odpočet například u osobních automobilů požárnických nebo záchranářských. Ale to je trochu jiné téma.

   V roce 2004 byl nový zákon o DPH přijat v souvislosti se vstupem ČR do EU. Toto ustanovení ale s členstvím naší země EU vůbec nesouvisí.

   Nový zákon o DPH znemožnil nárok na odpočet u takových automobilů, které patří do kategorie M1. To platilo i pro jejich technická zhodnocení.

   Automobil kategorie M1 je definován jako vozidlo, které má nejvýše 8 míst k sezení k přepravě osob kromě řidiče, případě jako víceúčelové vozidlo.

   Automobil běžně používaný k přepravě osob, který dává nárok na odpočet, musí patřit do kategorie N1. To podle definice znamená, že má sice hmotnost do 3500 kg, ale používá se k přepravě nákladů a oficiálně se mu neříká osobní automobil. Má totiž poměrně rozsáhlý prostor pro přepravu předmětů.

   Toto ustavení bylo v roce 2009 zrušeno. Nyní nastává otázka, jak postupovat v situaci, kdy chceme prodat automobil, u kterého nebyl uplatněn nárok na odpočet. Případně může nastat situace, kdy automobil byl pořízen v kategorii M1 a přestavěn na kategorii N1 nebo naopak. Také je běžné, že daný automobil byl nakoupen za účelem dalšího prodeje.

   Pro tyto účely mají novely zákonů běžně přechodná ustanovení. Novela zákona o DPH, která opět umožňuje odpočet DPH u osobních automobilů, má taková ustanovení tři. První se týká pořízení automobilu do vlastnictví a druhé finančního leasingu, obojí před datem účinnosti novely. V obou případech není nárok na odpočet ani po datu účinnosti novely.

   Třetí přechodné ustanovení se týká prodeje osobního automobilu, u kterého v době pořízení nebyl nárok na odpočet. Tato problematika byla v roce 2009 považována za spornou, protože nebylo jasné, zda prodej je osvobozen od DPH pouze tehdy, když nárok na odpočet nemohl uplatnit prodávající, nebo i tehdy, když bylo vozidlo jako takové pořízeno v rozhodném období.

   Právě tomuto se věnoval Koordinační výbor dne 16.9.2009. Příspěvek předložila daňová poradkyně paní Olga Holubová, která se přikláněla k tomu, že prodej osobního automobilu pořízeného v rozhodném období je osvobozen od DPH vždy, neboť není v zákoně výslovně uvedeno, že se osvobození týká pouze kupujícího, který pořídil automobil jako první.

   V příspěvku je uvedena i problematika reverse charge, kdy plátce pořídí automobil z EU, odvede z něj DPH na výstupu bez nároku na odpočet, ale při prodeji ji samozřejmě odvést nemusí, neboť dvojí zdanění je v rozporu s principy DPH. To platí pro jakýkoli další prodej tohoto automobilu.

   Ministerstvo financí s tímto výkladem souhlasilo.

   Osobně považuji dříve platný zákaz odpočtu DPH u osobních automobilů za nesmysl. Sám automobil ke své činnosti nepoužívám a nemám ani řidičský průkaz, ale naprosto chápu, že pro podnikatelskou činnost mnoha firem jsou automobily naprosto nezbytné.