Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Jsou daně loupež?


Datum: 28. února 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Dne 6.2.2017 jsem se zúčastnil jako divák diskuze v neziskové kavárně Paralelní Polis, kde se platí bitcoiny, na téma EET. Zazněl tam mimo jiné i velmi radikální, avšak v dnešní době poměrně rozšířený názor, že daně jako takové jsou loupež a stát se chová jako mafie, která sice také poskytuje obyvatelstvu určité služby, ale vybírá od lidí výpalné.


V první řadě bych poznamenal, že pokud by náhodou byly zrušeny všechny daně, rozhodně bych kvůli tomu neměl obavy o budoucnost své účetní firmy. Účetnictví se totiž ani zdaleka nevede pouze kvůli daním, ale slouží také například jako podklad k žádostem o úvěr, leasing nebo investici.

   Bál bych se ale toho, že by člověk musel platit tržní cenu za veřejné služby. Pokud například budu pro účely tohoto článku považovat za daň i zdravotní pojištění, tak samozřejmě naprosto chápu, že pro každého je nepříjemné, zaplatí-li na pojistném více, než kolik ze systému odčerpá.

   Velmi dobrý zdravotní stav ale není žádnou zásluhou a nikdo neví, co jej v životě potká. A například podstatná část operací nebo den strávený na jednotce intenzivní péče stojí tolik peněz, že i pro člověka s poměrně vysokým příjmem by přímá platba mohla být třeba i existenčním problémem.

   Obecně bych k tomu řekl to, že člověk by sice na přímých daních ušetřil několik tisícovek měsíčně, avšak tyto peníze by stejně nemohl spotřebovat, ale musel by je použít na různá komerční pojištění, spoření a úhradu plateb na veřejné služby. Tato daňová úspora by mu tedy v podstatě nic nepřinesla.

   O absurditách typu blokování veřejných cest v soukromém vlastnictví nebo zřízení soukromé policie, která by naprosto cíleně nadržovala bohatým lidem, snad ani nemá smysl se podrobně rozepisovat. I k tomu by ale v takovém případě mohlo dojít.

   Také si myslím, že je i v zájmu vysokopříjmových lidí, aby se v jejich zemi udržel alespoň elementární sociální smír. Ani pro ně není dobré, pokud by přibylo lidí, kteří by v důsledku bídy „neměli co ztratit“ a například by se dopouštěli násilí nebo podporovali extrémně radikální politiky, jež by mohli ohrozit i ty nejzákladnější principy svobody a demokracie.

   Souhlasím s názorem, že daně v přiměřené výši jsou nezbytné pro poskytování veřejných služeb. Přesto si myslím, že v České republice je značný prostor pro jejich snižování a zjednodušování. Také se mi nelíbí, že se daňový systém neustále dramaticky mění (i když je to pro mě jako účetního výzva) a že se tyto změny schvalují na poslední chvíli nebo dokonce až v průběhu následujícího roku. Nebýt těchto nešvarů, možná by lidé méně považovali daně za loupež a platili by je ochotněji.