Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Minimální a zaručená mzda


Datum: 13. února 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V roce 2017 stoupla minimální mzda na 11.000,- Kč měsíčně nebo 66,- Kč za hodinu. Měsíční minimální mzda dosahuje vůbec poprvé v České republice pěticiferné hodnoty. Zvýšení minimální mzdy má určitý vliv na daňové zákony, které nyní stručně zmíním.

 


Důchody a penze jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob do 36násobku minimální mzdy. V roce 2017 jsou tedy osvobozeny do výše 396 tisíc Kč ročně.

 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňový bonus na dítě pouze tehdy, když dosáhne minimálně poloviny minimální mzdy měsíčně (5.500,- Kč) nebo šestinásobku minimální mzdy ročně (66.000,- Kč). Pokud v určitém měsíci dosáhl nároku na daňový bonus, nemusí jej vracet státu ani tehdy, když nepřekročí roční hranici příjmů.

 

Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů se zvyšuje na 1.485,- Kč (13,5% z minimální mzdy). Stejná je výše minimálního zdravotního pojištění u zaměstnanců, kteří nedosáhli minimální mzdy například z důvodu práce na částečný úvazek nebo výkonu funkce jednatele.

 

Maximální sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení stále odpovídá minimální mzdě, takže se za letošní rok také zvyšuje na 11 tisíc Kč.

 

Minimální mzdu lze ale vyplácet pouze za nejméně kvalifikované práce, které patří do první skupiny prací. Pokud daná práce patří do vyšší skupiny, je třeba za ni platit zaručenou mzdu, která může být třeba i dvojnásobná, jak je vidět v následující tabulce:

 

Skupina prací

Zaručená hodinová mzda v Kč

Zaručená měsíční mzda v Kč

1.

66

11.000

2.

72,90

12.200

3.

80,50

13.400

4.

88,80

14.800

5.

98,10

16.400

6.

108,30

18.100

7.

119,60

19.900

8.

132

22.000

 

Více informací o tom, které činnosti patří do které skupiny prací, lze najít například na stránce http://kupnisila.cz/skupiny-praci/ . Každá činnost je zařazena do určitého z 27 oborů seřazených podle abecedy.

Do 1. skupiny patří v zemědělství například zalévání a okopávání veřejné zeleně nebo balení a příprava sazenic. Ostatní zemědělské práce, například ošetřování zvířat, patří do 2.-4. skupiny.

Z administrativních a ekonomických prací nepatří do nejnižší skupiny vůbec žádná činnost. Ve 2. skupině je třídění, evidence a poskytování informací, v nejvyšší skupině je například stanovení strategií a obchodování na kapitálovém trhu. Vedení finančního a mzdového účetnictví je v 5. skupině.

Ani v oboru výroba potravin není žádná činnost v první skupině, takže ani manuální práce nemusí být vždy hodnoceny minimální mzdou. Ve druhé skupině jsou zmrzlináři a ti řezníci, kteří upravují maso. Ve třetí skupině jsou pekaři, cukráři a ti řezníci, kteří poráží zvířata na jatkách.

Podobných příkladů by bylo možné najít mnoho, ale pak by byl tento příspěvek zbytečně dlouhý.

Zvyšování minimální a zaručené mzdy má výhody i nevýhody. Výhodou může být například podpora ekonomického růstu nebo větší motivace přijmout i méně atraktivní práci. Nevýhodou může být větší nezaměstnanost méně kvalifikovaných lidí nebo tlak na zdražování zboží a služeb.

Osobně si myslím, že elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení způsobuje drobným podnikatelům nesrovnatelné více komplikací než zvyšování minimální a zaručené mzdy. Přeji Vám, aby Vám zaměstnanci kompenzovali vyšší mzdové náklady lepšími pracovními výkony.