Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Judikáty o zneužití práva


Datum: 30. ledna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Každý daňový poplatník má právo využívat všech legálních postupů ke snížení své daňové povinnosti. Dokonce je to v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Nikdo ale nesmí účelově zneužít určité právo na úkor někoho jiného.


V letním dvojčísle měsíčníku Účetnictví v praxi z roku 2015 vyšel článek, který mě odkázal na velmi zajímavé judikáty českých soudů na toto téma. Za tento článek upřímně děkuji Ing. Zdeňku Morávkovi.

   Nejvíce mě zaujal případ, který je zmíněný jako první. Finanční úřad neuznal poplatníkovi dar na financování kultury, sportu a vzdělání, což je na první pohled velmi překvapivé. Obecně platí, že výše uvedené účely jsou obecně prospěšné a dar na ně si poplatník může odečíst z daňového základu za podmínek stanovených zákonem o daních příjmů.

   Problém byl ale v tom, že občanské sdružení, které tento dar přijalo, mělo v té době jako členy pouze poplatníka a jeho rodinné příslušníky. A občanské sdružení použilo dar na financování jejich soukromých potřeb, například školného, permanentek nebo vstupenek na kulturní akce.

   Finanční úřad tedy doměřil poplatníkovi daň z příjmů fyzických osob a poplatníkovi nepomohlo ani to, že napadl rozhodnutí finančního úřadu u soudu. Nejvyšší správní soud i Ústavní soud rozhodnutí finančního úřadu potvrdily.

   Více informací zjistíte, pokud si najdete na Google spisové značky 1 Afs 107/2004-48 (Nejvyšší správní soud) a III. ÚS 374/06 (Ústavní soud).

   Druhým případem zneužití práva je situace, kdy majitel hospody měl pronajatý nebytový prostor a jeho část podnajal pro umístění výherních automatů dvěma obchodním společnostem, ve kterých byl jediným společníkem i jednatelem.

   Tyto společnosti nebyly v té době plátci DPH, takže se poplatník tímto způsobem vyhnul platbě této daně z provize za umístění výherních automatů, ačkoli sám plátcem DPH byl. Tyto společnosti nebyly založeny za žádným jiným účelem. Poplatníkovi tedy byla doměřena DPH.

   Také tento postup označil Nejvyšší správní soud v judikátu č.j. 5Afs 75/2011-57 za zneužití práva. Ústavní soud potvrdil tento verdikt usnesením č.j. IV. ÚS 1361/2012 .

   Na závěr bych rád připomněl, že ačkoli v České republice neplatí precedenční právo jako v anglosaských zemích, judikatura Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu je závazná pro podobné případy.